Trädgårdsskötsel

Vi erbjuder all typ av trädgårdsskötsel. Det kan vara gräsklippning, ogräsrensning av rabatter och gångar, trimma gräskanter, klippa häck, föryngra buskar eller beskära träd och buskar.

Kanske saknar du tid och vill du få hjälp att komma i kapp med eftersatta delar av din trädgård? Kanske är trädgården viktig för dig men har inte riktigt samma kraft som förr och behöver hjälp med vissa moment? Oavsett om det är tid, kraft eller kunskap som saknas så kan vi hjälpa till.

För dig som behöver regelbunden hjälp i trädgården kan vi tillsammans lägga upp ett passande upplägg med de tjänster du önskar. 

Även bostadsrättsföreningar och företag är varmt välkomna att kontakta oss. Vi kommer gärna ut och ser vad ni vill ha gjort och återkommer med förslag på upplägg. 

Fruktträd, buskar och gräs i olika höjder.

Prisexempel två personer i fyra timmar

Arbete 5 560 kr (2 780 kr med RUT)

Servicebil 450 kr

 Att betala: 3 230 kr

Häckklippning

Vi klipper många större häckar, sänker häckar som dragit iväg och renoverar häckar som glömts bort några år. Vi klipper oavsett om du vill ha en spikrak, grön vägg eller en häck som blommar och växer med lite friare former. 

Vi anpassar tidpunkten för klippningen efter växtens förutsättningar och behov. Sorter som mår bäst av att klippas på våren är till exempel häggmispel, häckkaragan, spirea, thuja, liguster, måbär och oxel. Under sommarens andra halva passar det bra att beskära gran, lönn, avenbok, forsythia och paradisbuske. Förutom häckklippning hjälper vi gärna till med beskärning av solitärbuskar och buskage.

Vanliga villahäckar upp till brösthöjd och max en meter bred ingår i vanliga skötseltaxan på 695kr/timme. Högre häckar och häckar som behöver beskäras i flera nivåer kräver kunskap och mer verktyg - därav 895 kr/timme.

Sänkning och klippning av thujahäck.

Prisexempel högre thujahäck åtta timmar med bortforsling

Arbete 7160 kr (3 580 kr med RUT)

Servicebil 450 kr
Bortforsling släp 1 495 kr

Att betala: 5 525 kr

Trädbeskärning

För att få träd med starka muskler och lång hållbarhet behövs det ibland beskärning. Vi har yrkesbevis och stor erfarenhet av att beskära både fruktträd och parkträd. För att du ska få träd som har en hållbar utveckling i din trädgård så tar vi fram förslag på insatser som sträcker sig över ett eller flera år.

Nyplanterade fruktträd ska alltid uppbyggnadsbeskäras på vårvintern, och väldigt gamla fruktträd mår också bra av att beskäras under vårvintern. Fruktträd som har etablerat sig och utvecklas positivt beskärs helst under sensommaren.

Beskärning äppelträd tidig vår

Trädfällning

Vi tar inte ned träd bara "för att". De är jordens lungor och boplats för tusentals liv. Träd kan dock bli sjuka, dö eller konkurrera med varandra. Nära hus och i trädgårdar kan de ibland bli större än man tänkt, och då kan de behöva gallras ur. I vissa fall kan det till och med vara bra att fälla och börja om med ett nytt träd som är bättre anpassat för platsen.

Vi är certifierade trädfällare och erbjuder hjälp att ta ner träd på ett korrekt och tryggt sätt. Vi tar oss an alla sorters träd förutsatt att de kan fällas från marken och inte i sektioner.

Om du vill spara ved till mysbrasan är det klokt att låta oss fälla ditt träd innan saven stiger i mars/april. Då får du en snabbare väg till torra klabbar än om trädet fälls under den vegetativa tiden på året.

Fällning och kvistning av björk.
Rådgivning vid bärbuskar.

Rådgivning

När ska jag beskära mina träd och buskar?
Hur stor kruka behöver jag till prydnadsträdet på uteplatsen?
Kan ni tipsa om bra skydd mot skadedjur i vårt köksland?

En rådgivning passar bra när du redan har en trädgård men har funderingar kring exempelvis växtnamn, skötsel eller skador i trädgården. Under en rådgivning kommer vi hem till dig och går igenom dina frågor på plats. Vi kan prata om hela trädgården eller så fokuserar vi på en entrérabatt, fruktträd eller en uppsättning krukor och urnor. Rådgivningen hjälper dig att komma vidare oavsett om det handlar om växter, ljus, vatten, jord, skadedjur eller skötsel. Du kan föra egna anteckningar eller beställa en skriftlig sammanställning som kan fungera som underlag för ditt fortsatta arbete med trädgården.


Pris per timme 895 kr
Pris för skriftlig sammanställning, beroende av storlek