Svenssons - vi sköter din trädgård i Bålsta!

Svenssons Trädgård hjälper villaägare, bostadsrättsföreningar och företag med grönytor, träd, rabatter, häckar och odlingar. Vi erbjuder all typ av trädgårdsskötsel, rådgivning, trädgårdsdesign, beskärning, trädfällning samt mindre anläggningsjobb som stödmurar, spaljéer och plattläggning.

Vi finns i Bålsta och alla uppdrag leds av trädgårdsmästare med utbildning och lång erfarenhet från trädgårdsbranschen.

Företaget håller även kurser och föredrag inom olika delar av ämnet trädgård, och vi samarbetar bland annat med Medborgarskolan.

Ring oss om du behöver hjälp att komma vidare med din trädgård. Vi verkar i första hand i Bålsta med omnejd. För större arbeten kan vi röra oss lite längre.  

Rabatt runt gammalt Ingrid Marie