Våra priser

Våra priser beror på uppdragets omfattning och karaktär. Ibland kan vi ge dig en offert utifrån att du skickar bilder och beskriver det du vill ha hjälp med. I andra fall kommer vi ut och tittar för att bilda oss en uppfattning av jobbet som skall göras.

Vi brukar göra en bedömning av uppdragets omfattning och ge dig ett fast pris. Vill du hellre ha löpande taxa per påbörjad timme går det också bra. Då fastställer vi ett gällande timpris innan arbetet sätter igång.

Milersättning tillkommer med 10kr/km. Eventuell hyra av maskiner, plattformar eller skylift tillkommer. Detsamma gäller för bortforsling av material och materialkostnader som växtstöd, spaljéer, jord, grus, täckbark, växter, pallkragar, fiberduk etc. På materialkostnader över 10 000 kr tar vi ut en handpenning på 10% vi läggande av order.

Alla priser är inklusive moms.

Du kan göra rutavdrag på fruktträdsbeskärning

Rutavdrag

Du som är privatkund och vill ha hjälp med din egen trädgård kan ha rätt att söka skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Många av våra tjänster omfattas av rutavdrag. Det innebär att du kan göra skatteavdrag på 50% av arbetskostnaden på de tjänster som omfattas, upp till ett visst belopp, om du uppfyller kraven för söka avdraget.

Allt det finstilta finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Gå gärna in där och kontrollera att du uppfyller alla villkor för att få rutavdrag innan du ber om att få det.

Vi kommer att behöva fastighetsbeteckningen och personnumret på den som söker avdraget. Denna person måste också stå som ägare/delägare till fastigheten. Vi hjälper dig med eventuella frågor längs vägen, och alla avdrag och summor framgår tydligt på våra fakturor.

Prisexempel

Häckklippning - VILLAHÄCK

Häckar är olika. Låga häckar på plan mark kan gå ganska fort. För lättillgängliga villahäckar med maxhöjd 180 cm gäller detta pris. Eventuell bortforsling tillkommer.

Från 619 kr/tim. 309 kr/tim med rutavdrag.

Vår-, höst- och flyttstädning

Vi gör en lite större insats och städar din trädgård inför kommande säsong eller visning vid ägarbyte. Pris beroende på tomtens storlek och vad ni vill ha gjort.

Från 619 kr/tim. 309 kr/tim med rutavdrag.

Skötselabonnemang

Abonnemang bestående av traditionella skötseluppgifter som gräsklippning, vattning, ogräsrensning etc. Populär variant är att vi kommer tre timmar varannan vecka. Då blir priset

1790 kr/tillfälle, 895 kr/tillfälle med rutavdrag.

Gräsklippning

Klippning av gräsmatta. Gödning, mossrivning, dressing och vertikalskärning. Villatomt på 1 000 kvadratmeter tar ca. en timme att klippa. Mindre jobb utförs bara i Bålsta för att det skall kunna vara lönsamt för oss.

Från 619 kr/tim. 309 kr/tim med rutavdrag.

Rådgivning

En timmes rådgivning med trädgårdsmästare på plats hemma hos dig. Tjänsten har inte rätt till rutavdrag.

1 865 kr/tillfälle. 

Trädgårdsdesign

Priset är helt beroende av projektets omfattning. Tjänsten har inte rätt till rutavdrag.

Från 2 495 kr.

Odling

Att till exempel gräva om eller etablera ett trädgårdsland. Rensa ogräs och vattna.

Från 619 kr/tim. 309 kr/tim med rutavdrag.

Spaljéer, växtstöd och insektshotell

Egenhändigt producerade trädgårdstillbehör. Varor omfattas inte av rutavdrag.

Individuell prissättning

Plantering

Plantering av perenner, buskar och träd. Beroende på omfattning. Tjänsten har inte rätt till rutavdrag.

Från 619 kr/tim.

Häckklippning - Svårtillgänglig eller hög häck

Svårtillgängliga eller höga häckar som ska klippas över 180 cm kan kräva plattform, specialkunskap och kraftigare verktyg än den mindre villahäcken. De blir därför lite dyrare. Eventuell bortforsling tillkommer.

Från 869 kr/tim. 434 kr/tim med rutavdrag.

TRÄDFÄLLNING

Då alla träd är olika, är det svårt att sätta ett vettigt prisexempel. Vid bostadsnära fällningar måste vi vara två personer vilket ger dubbel timtaxa. Eventuell bortforsling tillkommer.

Från 869 kr/tim. 434 kr/tim med rutavdrag.

Fruktträdsbeskärning

Ett medelstort äppelträd tar cirka en och en halv timme att beskära. Höga, stora eller svårbeskurna träd tar lite längre och blir därmed dyrare. Eventuell bortforsling tillkommer.

Från 1295 kr/träd. 649 kr med rutavdrag.

Stubbfräsning

En medelstor stubbe tar ca. två timmar. Maskinhyra tillkommer 995kr.

Från 1 238 kr/stubbe, 619 kr/stubbe med rutavdrag.

Rutavdrag ges för

 • Trädbeskärning
 • Beskärning av rosor och buskar
 • Häckklippning
 • Gräsklippning och vård av gräsmatta
 • Att gräva om ett trädgårdsland
 • Skötseln i ett skötselabonnemang

 • Vår- och höststädning

 • Skötsel som krattning, vattning, gödsling, ogräsrensning och bekämpning av mossa

 • Flisning av grenar och pinnar
 • Lägga material på kompost
 • Hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Att gräva upp häckar, rosor och buskar
 • Snöskottning på egen tomt eller tak
 • Fällning av träd
 • Stubbfräsning
 • Återställning av mark efter att träd eller växter tagits bort
 • Röja sly, vass och tång på sin tomt
 • Bevattning 

Avdrag ges inte för

 • Rådgivning eller trädgårdsdesign 
 • Plantering, även om den ersätter något som tagits bort
 • Anläggning av gräsmattor eller trädgårdsgångar
 • Bortforsling av trädgårdsavfall
 • Milersättning servicebil
 • Skadedjursbekämpning
 • Bygge av staket, spaljé, grind eller växtstöd
 • Plattläggning och bygge av stödmurar
 • Att plocka frukt, bär eller att skörda i odlingen
 • Materialkostnader som växter, växtstöd, jord, grus, plattor etc.