Priser 2024

Trädgårdsskötsel

Vanliga skötseluppgifter som gräsklippning, ogräsrensning, plantering, trimma kanter eller klippa låg häck kostar:

695 kr/timme (348 kr/timme med rutavdrag om det är aktuellt)

Trädgårdsskötsel kvalificerad

Att klippa höga häckar, beskära fruktträd, fälla träd, fräsa stubbar eller ge rådgivning kräver mer av oss i form av kunskap, erfarenhet, certifikat och maskinpark, därför är priset lite högre:

895 kr/timme (448 kr/timme med rutavdrag om det är aktuellt )

Tillkommer det något?

 • Ja, vi tar ut en kostnad för servicebil på 450 kr/besök för Bålstakunder. Priset är högre för längre resor.
 • Bortforsling av växtmaterial kostar olika mycket beroende på mängd. Priset för ett släp till tippen 1 495 kr för Bålstakunder. 
 • Vi tar ut materialkostnad för växter, jord, gödning, grus etc. På materialkostnad över 10 000 kr tar vi ut en handpenning på 10% vid läggande av order.
 • Kostnad för maskinhyra tillkommer när det gäller arbeten som kräver grävmaskin, skylift, stubbfräs etc.
 • Eventuella väg- och tullavgifter. 

Du kan göra rutavdrag på fruktträdsbeskärning

Hur funkar RUT?

Du som är privatkund och vill ha hjälp med din egen trädgård har rätt att ansöka om skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Många av våra tjänster omfattas av rutavdrag. Det innebär att du kan få skatteavdrag på 50% av arbetskostnaden på de tjänster som omfattas, upp till ett visst belopp, om du uppfyller kraven för söka avdraget.

Allt det finstilta finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Gå gärna in där och kontrollera att du uppfyller alla villkor rutavdragför att få .

Vi kommer att behöva fastighetsbeteckningen och personnumret på den som söker avdraget. Vi hjälper dig med eventuella frågor längs vägen, och alla avdrag och summor framgår tydligt på våra fakturor.

Lathund rutavdrag

Rutavdrag ges för

 • Trädbeskärning
 • Beskärning av rosor och buskar
 • Häckklippning
 • Gräsklippning och vård av gräsmatta
 • Att gräva om ett trädgårdsland
 • Skötseln i ett skötselabonnemang

 • Vår- och höststädning

 • Skötsel som krattning, vattning, gödsling, ogräsrensning och bekämpning av mossa

 • Flisning av grenar och pinnar
 • Att lägga material på kompost
 • Hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Att gräva upp häckar, rosor och buskar
 • Snöskottning på egen tomt eller tak
 • Fällning av träd
 • Stubbfräsning
 • Återställning av mark efter att träd eller växter tagits bort
 • Att röja sly, vass och tång
 • Bevattning 

Rutavdrag ges inte för

 • Rådgivning eller trädgårdsplanering
 • Plantering, även om den ersätter något som tagits bort
 • Anläggning av gräsmattor eller trädgårdsgångar
 • Bortforsling av trädgårdsavfall
 • Milersättning servicebil
 • Skadedjursbekämpning
 • Bygge av staket, spaljé, grind eller växtstöd
 • Plattläggning och bygge av stödmurar
 • Att plocka frukt, bär eller att skörda i odlingen
 • Materialkostnader som växter, växtstöd, jord, grus, plattor etc.