Instick vid fällning av en död gran

Trädfällning

Vi tar inte ned träd bara "för att". De är jordens lungor och boplats för tusentals liv. Men träd kan bli sjuka, dö eller konkurrera med varandra. Nära hus och i trädgårdar kan de ibland bli större än man tänkt, och då kan de behöva gallras ur för att må bra. I vissa fall kan det till och med vara bra att börja om med ett nytt träd som är bättre anpassat för platsen.

Vi är certifierade trädfällare. Vi hjälper dig att ta ned träd på ett korrekt och tryggt sätt. Vi tar oss an alla sorters träd förutsatt att de kan fällas från marken och inte i sektioner.

Om du vill spara ved till mysbrasan är det klokt att låta oss fälla ditt träd innan saven stiger i mars/april. Då får du en snabbare väg till torra klabbar än om trädet fälls under den vegetativa tiden på året.