Våra trädgårdstjänster

  • Rådgivning och trädgårdsdesign
  • Trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Häckklippning
  • Plantering
  • Gräsklippning
  • Vårstädning, höststädning och ogräsrensning
  • Trädgårdsskötsel och abonnemang
  • Spaljéer och växtstöd
  • Kurser och föreläsningar
Trädgårdsrådgivning

Rådgivning

  Vilka buskar passar bäst i söderslänten framför vårt hus?
  Hur stor kruka behöver jag till prydnadsträdet på uteplatsen?
  Kan ni hjälpa oss att välja bra fjärilsväxter till vår stora rabatt?

Under en rådgivning kommer vi ut till dig och går igenom dina frågor och funderingar på plats. Vi kanske tittar på hela trädgården, eller så fokuserar vi på en entrérabatt eller en uppsättning urnor. Rådgivningen hjälper dig att komma vidare, oavsett om det handlar om växter, ljus, vatten, jord, skadedjur eller skötsel. Efteråt får du en skriftlig sammanställning som du kan använda för att arbeta vidare med din trädgård på egen hand. 

Trädgårdsplanering

Med vår tjänst trädgårdsplanering får du hjälp att formge hela eller delar av din utemiljö. Vid ett första möte på plats berättar om dina önskemål och idéer, och sedan kan vi ta fram en enklare skiss med växtförslag och materialval. När skissen är klar bestämmer du själv om du vill gå vidare på egen hand, eller om vi fortsätter arbeta tillsammans mot ett färdigt resultat.

Japansk lönn

Trädgårdsskötsel / abonnemang

För dig som behöver hjälp med regelbunden trädgårdsskötsel finns möjligheten att teckna ett skötselabonnemang. Ett sådant innebär att vi upprättar ett avtal som innehåller de tjänster du önskar, och att vi sedan utför regelbunden skötsel under avtalad tidsperiod.

Exempel på regelbundna tjänster är vår- och höststädning, ogräsrensning, gräsklippning, vattning och häckklippning. 

Om du vill kan vi lämna en del av gräsklippet eller det ihopsamlade materialet från vår- och höststädning som täckning i rabatter. Då kommer nyttiga insekter och bakterier att arbeta med att förbättra din jord, och dessutom håller sig den värdefulla fukten kvar i marken längre.

Tillhör du en bostadsrättsförening eller ett företag är du välkommen att kontakta oss, så sätter vi samman en offert på den typen av abonnemang ni behöver.

Plantering perennrabatt

Plantering

En plantering kan både vara en kruka med sommarblommor eller en klätterväxt vid uteplatsen. Det kan också vara en stor rabatt fylld med vackra perenner, buskar och träd.

Vi planterar rätt växt på rätt plats, i rätt sällskap och rätt sammanhang. Ljus, jordmån, vattentillgång och eventuell konkurrens från intilliggande växtlighet är faktorer som påverkar utvecklingen. Därför tar vi hänsyn till både dina och växtens önskemål när vi planterar.

För att dina växter ska få en så god start i livet som möjligt erbjuder vi bevattning och skötsel efter avslutad plantering. Om du har valt att plantera ett fruktträd ser vi gärna att du bokar in oss för etableringsbeskärning nästkommande år. Då bygger vi ett starkt och friskt träd från grunden, och du kan skörda frukt långt in i framtiden.