Torbjörn planterar perenner

Plantering

En plantering kan allt från en kruka med sommarblommor, en klätterväxt vid uteplatsen till en stor rabatt fylld med vackra perenner, buskar och träd.

Vi fixar gärna häckar, träd, rabatter och gräsmatta, allt efter önskemål och behov.

Vi planterar rätt växt på rätt plats, i rätt sällskap och rätt sammanhang. Ljus, jordmån, vattentillgång och eventuell konkurrens från intilliggande växtlighet är faktorer som påverkar utvecklingen. Därför tar vi hänsyn till både dina och växtens önskemål när vi planterar.

För att dina växter ska få en så god start i livet som möjligt erbjuder vi bevattning och skötsel efter avslutad plantering. Om du har valt att plantera ett fruktträd ser vi gärna att du bokar in oss för etableringsbeskärning nästkommande år. Då bygger vi ett starkt och friskt träd från grunden, och du kan skörda frukt långt in i framtiden.

Torbjörn gräver för plantering av ny ligusterhäck
Maria posear i nyanlagd rabatt invid plank