Våra trädgårdstjänster

 • Rådgivning och trädgårdsdesign
 • Trädbeskärning
 • Trädfällning
 • Häckklippning

 • Odling
 • Plantering
 • Gräsklippning
 • Vår- och höststädning
 • Skötselabonnemang
 • Spaljéer, växtstöd, fågelbad och insektshotell

Häckklippning

Vi klipper din häck oavsett om du vill ha en spikrak, grön vägg eller en som blommar och växter med lite friare former. Vi anpassar tidpunkten för klippningen efter växtens förutsättningar. Sorter som mår bäst av att klippas på våren är till exempel häggmispel, häckkaragan, spirea, thuja, liguster, måbär och oxel. Gran, lönn, avenbok, forsythia och paradisbuske kan man vänta med att beskära under sommarens andra halva. Vi hjälper också till med beskärning av prydnadsbuskar och buskage.

Klippning av thujahäck

Trädbeskärning

För att få träd med starka muskler kan det behövas beskärning då och då. Vi har yrkesbevis och stor erfarenhet av att beskära både fruktträd och andra träd. Några mår bäst av att beskäras under vårvintern, andra under sensommaren. Vi tar tillsammans fram en plan för vad just dina träd behöver för att de ska må bäst och få en hållbar utveckling.

Tidig beskärning av äppelträd
Vi klipper, du vilar

Gräsklippning

Vilket är bäst för just din gräsmatta? Att den klipps tio gånger per säsong? Eller fler gånger, eller färre? Tillsammans tar vi ett klokt beslut , sedan kan du i lugn och ro njuta av lata dagar i hängmattan medan vi tar hand om din gräsmatta.

För att få en riktigt fin och jämn gräsyta krävs ofta fler åtgärder än bara gräsklippning. Vi utför mossrivning, vertikalskärning, bevattning och gödning, och vi ger dig råd om hur du får den gräsmatta du helst vill ha.

Trädgårdsrådgivning

Rådgivning

  Vilka växter är bäst i slänten framför vårt hus?
  Hur stor kruka behöver jag till prydnadsträdet på uteplatsen?
  Kan ni hjälpa oss att välja bra fjärilsväxter till vår stora rabatt?

Under en rådgivning kommer vi ut till dig och går på plats igenom alla dina frågor och funderingar. Vi kanske går igenom hela trädgården, eller så fokuserar vi på en entrérabatt eller en uppsättning urnor. Rådgivningen hjälper dig att komma vidare, oavsett om det handlar om växter, ljus, vatten, jord, skadedjur eller skötsel.

Trädgårdsdesign

Med vår tjänst trädgårdsdesign får du hjälp att formge hela eller delar av din utemiljö. Du berättar om dina önskemål och idéer och sen tar vi fram ett färdigt koncept med ritning, växtförslag och materialval. När vi är färdiga bestämmer du själv om du vill gå vidare på egen hand, eller om vi fortsätter arbeta tillsammans mot ett färdigt resultat.

Japansk lönn

Höststädning

På hösten hjälper vi dig att städa trädgården, så att den kommer till ro inför vintern.

På vårkanten tar vi bort torra löv, nerblåsta pinnar och vissna växtdelar från uteplatser och rabatter. Din trädgård får en uppfräschning och görs redo för en ny växtsäsong.

Om du vill lämnar vi en del av det ihopsamlade materialet som täckning för jord och känsliga växter. Då kommer insekter och bakterier att bearbeta jorden och fukten håller sig kvar längre under varma dagar.

Plantering perennrabatt

Plantering

En plantering kan både vara en kruka med sommarblommor eller en klätterväxt vid uteplatsen. Det kan också vara en stor rabatt fylld med vackra perenner, buskar och träd.

Vi planterar rätt växt på rätt plats, i rätt sällskap och rätt sammanhang. Ljus, jordmån, vattentillgång och eventuell konkurrens från intilliggande växtlighet är faktorer som påverkar utvecklingen. Därför tar vi hänsyn till både dina och växtens önskemål när vi planterar.

För att dina växter ska få en så god start i livet som möjligt erbjuder vi bevattning och skötsel efter avslutad plantering. Om du har valt att plantera ett fruktträd ser vi gärna att du bokar in oss för etableringsbeskärning nästkommande år. Då bygger vi ett starkt och friskt träd från grunden, och du kan skörda frukt långt in i framtiden.

Skötselabonnemang

För dig som behöver hjälp med regelbunden trädgårdsskötsel finns möjligheten att teckna ett skötselabonnemang. Ett sådant innebär att vi upprättar ett avtal som innehåller de tjänster du önskar, och att vi sedan utför regelbunden skötsel under avtalad tidsperiod.

En omtyckt variant i villaträdgårdar är att vi kommer ut tre mantimmar varannan vecka och gör det som behövs helt enkelt. 

Tillhör du en bostadsrättsförening eller ett företag är du välkommen att kontakta oss, så sätter vi samman en offert på den typen av abonnemang ni behöver.

Odling

Vi hjälper dig att komma igång med din egen odling! Antingen hjälper vi dig att utveckla ett befintligt trädgårdsland, eller så kavlar vi upp ärmarna och anlägger ett nytt. Det kan vara allt från några pallkragar med gräslök och kryddväxter, till en större odlingsyta för potatis, gurka, rädisor, bönor, pumpa och eterneller.

När säsongen väl har kommit igång kanske du vill sköta dina odlingar själv, annars finns vi där med tips och råd efter vägen. Om du åker på semester så kan vi dessutom boka några besök för vattning och ogräsrensning.

Spaljéer, växtstöd och insektshotell

Vi på Svenssons är lite kreativa av oss och producerar en del tillbehör till trädgårdar. Här är några exempel på vad vi brukar göra.

 • Växtstöd i trä eller armeringsjärn
 • Traditionell trädgårdskompost
 • Holkar till bin, fjärilar och humlor
 • Fågelholkar och vattenbad
 • Ris- eller flätgärdesgård av material från din trädgård

Trädfällning

Vi är certifierade trädfällare. Vi hjälper dig att ta ned träd på ett korrekt och tryggt sätt. Vi tar oss an alla sorters träd, förutsatt att de kan fällas från marken och inte i sektioner.

Vi tar inte ned träd bara "för att". De är jordens lungor och boplats för tusentals liv. Men träd kan bli sjuka, dö eller konkurrera med varandra. Nära hus och i trädgårdar kan de ibland bli större än man tänkt, och då kan de behöva gallras ur för att må bra. I vissa fall kan det vara bra att börja om med en träd som är bättre anpassat för platsen.

Om du vill spara ved till mysbrasan är det klokt att låta oss fälla ditt träd innan saven stiger i mars/april. Då får du en snabbare väg till torra klabbar än om trädet fälls under den vegetativa tiden på året.

Instick vid fällning av en död gran