Vårt miljöarbete

Hållbarhet

I alla våra uppdrag gör vi allt vi kan för att bidra till en frisk miljö. Vi väljer maskiner, arbetsmetoder och material utifrån ett hållbart perspektiv. Då får jorden, djuren och växterna så goda förutsättningar som möjligt att göra sitt viktiga jobb för vår planet.

Ett exempel på vad vi enkelt kan bidra med är att lämna ihopsamlat trädgårdsmaterial som täckning för jord och känsliga växter. Vi kan också flisa grenarna från de träd och buskar som vi just beskurit hos dig. Då sparar vi in på bilturer till återvinningen och dina rabatter strösslas med det som maskar, nyckelpigor och tusenfotingar älskar. Win win!

Ett annat exempel på hur vi jobbar med miljön är att vi gör kloka växtval när vi planerar och planterar. Vi väljer träd, buskar och perenner med omsorg så att de passar för platsen och därmed bidrar till en bättre miljö. Då får du en hållbar och lättskött trädgård som du kan njuta av året om.

Att under försommaren lämna vissa ytor i gräsmattan oklippta, så att de blommor som faktiskt finns där kan få sträcka på sig och bidra med nektar till alla småflyg som behöver jobba - det är miljöarbete. När blommorna vissnat klipper vi åter hela ytan om du vill.

Vi ser helst att all fakturering och betalning görs elektroniskt. Då sparar vi på både papper och brevbäraravgaser.

Jorden

 • består av sand, lera och mull
 • binder koldioxid
 • är mikrolivets arbetsplats
 • håller väta
 • lagrar näringsämnen
 • ger oss grönsaker, frukt och bär

Djuren

 • pollinerar växterna
 • bearbetar jorden
 • äter andra skadedjur
 • omvandlar visset skräp till mylla
 • bidrar med surr, kvitter och liv
 • är en del av den biologiska mångfalden

Växterna

 • binder koldioxid
 • matar smådjuren med nektar
 • ger oss syre att andas
 • tar upp vatten vid skyfall
 • binder och bearbetar jorden
 • är boplatser för djuren
 • bidrar till trädgårdens doft och färg